Televize Relax

Úvod Pořady Program Rodina Zprávy
Jak naladit
Relax Facebook Relax Youtube

Držitel licence

Informace o společnosti

 

Držitelem licence k provozování programu TV RELAX je společnost TP Pohoda s.r.o., Stavební 992/1,708 00 Ostrava – Poruba. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, složka C 50459, IČ 268 52 683.


 

TV Relax je celoplošnou televizí, vysílající v nově dobudovávaném multiplexu 24 (DVB-T2). Informace o stavu pokrytí jsou uváděny na stránkách multiplexu 24.


 

TV Relax je také šířena kabelovým operátorem UPC.


 

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se sídlem v Praze. RRTV je ústředním orgánem státní správy České republiky pro zákonnou regulaci v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Adresa sídla RRTV a kontakt na Úřad RRTV je na webových stránkách www.rrtv.cz .