Soutěž OREIRO

Soutěž OREIRO

úvod NovinkySoutěž OREIRO

Soutěž OREIRO

04.07.2017

Léto je tu a odstartovalo už 21. června. Stejně tak na  RELAXU odstartovala velká letní soutěž s NATALIÍ OREIRO. Zajisté jste napjatí o co jde! Tak si to pojďme prozradit. Pokud jste fanoušky herečky a zpěvačky, krásné Natalie Oreiro. Tak se zajisté budete tetelit blahem.

Celá soutěž se bude točit ohledně posílání selfie videí s Natálií Oreiro. Cílem takového videa bude, co nejlépe se nastylizovat do její postavy. Použít k tomu můžete nejen kostýmy, které pravidelně obléká do seriálů jako jsou Divoký anděl, Kachorra nebo Jsi můj život. Ale vyřádit se můžete i na makeupu a bláznivých parukách. Natočte nám krátké video, nebo vyfoťte stylizovanou selfie fotografii a zašlete nám ji na email letnisoutez@televizerelax.cz. Ke svým příspěvkům do soutěže nezapomeňte uvádět své celé jméno a telefonní číslo.

Ve videu nám navíc můžete prozradit, proč máte rádi právě Natálku, nebo čím vás v životě inspirovala. Stejně tak nám pár vět o Natálii můžete napsat i k vaší fotografii. Na základě nejlepších fotek a videí z první kola, vybereme ty nejlepší do kola druhého, kde se dostanete velice blízko k exkluzivní výhře v podobě zájezdu do vybraného místa po Evropě. A to už rozhodně stojí za to! Inspiraci jak na to, najdete určitě v následujícím videu. Pojďme se na něj společně podívat!

Pravidla hry

Na televizní stanici Televize Relax bude v termínu od 23.6.2017 do 26.8.2017 realizována soutěž s názvem „Letní soutěž s Natalií Oreiro (dále jen soutěž).

Výhra: Výhra je zatím v jednání a bude upřesněna.

Princip hry:
Výhru získá ten účastník, který zašle soutěžní selfie foto nebo video, kde se účasník stilizujem do vzhledu Natalie Oreiro či jejích seriálových postav Milagros, Kachorra či Monita na adresu letnisoutez@televizerelax.cz a zároveň bude vybrán jako nejlepší na základě facebookového hlasování, které bude probíhat v průběhu léta 2017.

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem a organizátorem hry je TP Pohoda s.r.o.,
Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, Společnost je zapsána u Krajského soudu v
Ostravě, složka C 50459, IČ 268 52 683.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit hry se mohou všichni, kdo mají trvalé bydliště na území České republiky a Slovenské republiky, pokud za ně výhru převezme občan České republiky a jsou starší 15ti let. Svou účastí ve hře účastníci souhlasí, že má organizátor a/nebo pořadatel právo bezúplatně využít osobní údaje účastníků, obrazové a zvukové záznamy týkající se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Nepeněžní výhru, není možné směnit za peníze. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem anebo pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat tuto výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu výhry a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.televizerelax.cz. Účastníci hry jsou s pravidly seznámeni
a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo
kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib výhry ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě,
kterým byl příslib učiněn. V případě, že je podmínkou pro získání výhry co možná nejlepší výkon, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů. V takovém případě je
pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

V Ostravě, dne 29.6.2017Neváhejte a napište nám

Z našeho Relaxačního archivu